Advertisement

Responsive Advertisement
Параклиси в Асеновград - Света Петка (метошка махала)
Тропот от небесата - още за чудесата в "Рибната" църква - Ивайло Мирчев
Българският червен кръст в Асеновград - д-р Иван Василев
Асеновградските параклиси - духовни места или кръчми?
Орел, лебед или фантастична птица има над "сградата с орела" - Ивайло Мирчев